Годишни награди на b2b Media

Третото издание на конкурса ще отличи най-добрите предприемачи, най-иновативните компании, най-креативните корпоративни офиси, както и социално - отговорни кампании, използващи иновативно мислене за постигане на значими резултати.

Кандидатури и номинации се събират от 6 юни 2017 г. до 30 юни 2017 г. включително. Компаниите заявяват своето участие, кaто попълнят онлайн формуляр и изберат категорията, в която биха искали да се състезават ( всяка компания има възможност да избере до две бизнес категории). Небходимо е компанията участник да мотивира кандидатурата си, като опише дейността, кампанията си, услугата или конкретния проект, с който кандидатства. 

В конкурса за Годишните награди на b2b Media могат да участват физически или юридически лица, регистрирани като търговец в България. След периода на кандидатстване независимо жури ще оцени подадените в срок кандидатури и ще номинира до 5 участника в категория. 

На официална церемония на 5 юли 2017 ще бъде отличен получилият най-много точки от журито във всяка от категориите.

Ще се оценяват устойчиво и иновативно поведение, оригиналност на идеите, ефективност от реализацията, новаторство по отношение и на продуктите, и на услугите, а също и иновативност в начина, по който са били комуникирани.

За втора година в конкурса могат да кандидатстват проекти с образователна насоченост в сферата на бизнеса.

За първи път се приемт номинации за дигитални апликации.

Категории и награждаване:

По време на официалната церемония ще бъдат връчени награди в различни категории заедно с една Голяма награда „Иновация на годината“. 

Повече за отличията:

Наградите не са ограничени до определени сектори. Номинирани в категория “Бизнес дебют на годината” се очаква да бъдат новостартирали компании, докато в категория “Бизнес идея на годината” е възможно да бъде отличена идея, която дори още не е стартирала изпълнението си като бизнес проект.

Условия за участие:

В конкурса могат да участват компании от всички сектори на българската икономика, общини, неправителствени организации, медии и др. Всяка компания или организация има възможност да кандидатства в до две категории.

Такса за кандидатстване:

Ранни канидидатури до 20 юни 2017 - 200 лв без ДДС

След 20 юни 2017 - 390 лв без ДДС

 

Очакваме вашите иновативни проекти!